Description of Cloud Camera S

Cloud Camera S là phiên bản phần mềm Cloud Camera dành riêng đối tượng trường học, phần mềm cho phép giám sát và xem lại dữ liệu Camera trên lớp học cho phép phụ huynh quan sát hoạt động các em học sinh, các bé 24/7.
Dịch vụ hỗ trợ các dòng thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, máy tính bảng…
Cloud Camera S is the software version dedicated Cloud Camera object schools, software that allows monitoring and review data on class camera allows parents to observe activities of students, children 24/7 .
Service support lines different devices such as computers, phones, tablets …
Thay đổi thông tin CSKH

App Information of Cloud Camera S

App Name Cloud Camera S
Package Name com.viettelidc.cloudcamschool
Version 1.6.5
Rating ( 73 )
Size 13.1 MB
Requirement Android 4.2+
Updated 2018-05-10
Installs 10,000+
Developer

Tags: ,

More from

Cloud Camera 1.6 APK

Cloud Camera 1.6

Version 1.6

Developer Viettel IDC

Uploaded January 22, 2019 07:05

Filesize 14.1 MB