mBOK PGNiG 1.1.20 APK

mBOK PGNiG 1.1.20 APK

Description of mBOK PGNiG

Aplikacja mBOK PGNiG daje Ci możliwość swobodnego zarządzania rachunkami, odczytami oraz posiadanymi umowami. Możesz nie tylko błyskawicznie opłacić fakturę czy podać odczyt stanu swojego gazomierza lub licznika ale również zapoznać się z aktualną ofertą PGNiG OD a także dokonać zmian w posiadanej umowie.

Aplikacja mBOK PGNiG umożliwia m.in.:
• podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej,
• podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji posiadanych umów,
• kontrolę bieżącego salda płatności,
• obsługę płatności elektronicznych wszystkich umów,
• wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
• otrzymywanie powiadomień takich jak np. informacja o nowej fakturze,
• zapoznanie się z bieżącą ofertą produktową PGNiG OD,
• zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie,
• wybór nowej grupy taryfowej;
• przekazanie nam swoich uwag poprzez formularz kontaktowy.

Pobierz aplikację mBOK PGNiG i miej Biuro Obsługi Klienta w zasięgu swojej ręki!
The mBOK PGNiG application gives you the opportunity to freely manage your invoices, readings and contracts. You can not only pay the invoice instantly or give a readout of your gas meter or meter, but also get acquainted with the current PGNiG OD offer and also make changes to your contract.

The mBOK PGNiG application enables, among others:
• providing a reading of the gas meter status and electricity meter,
• view information on current and archival settlements resulting from the implementation of contracts held,
• control of the current payment balance,
• servicing electronic payments of all contracts,
• an insight into the history of gas and electricity consumption,
• receiving notifications such as information about a new invoice,
• getting acquainted with the current product offer of PGNiG OD,
• change / supplementation of data in the currently owned contract,
• selection of a new tariff group;
• provide us with your comments via the contact form.

Download the mBOK PGNiG app and have a Customer Service Office within your reach!
Lista najważniejszych zmian:
– wprowadzono możliwość zarządzania usługą eko-faktura;
– dodano funkcję zapisania na urządzeniu faktury w pliku PDF;
– udostępniono noty odsetkowe z możliwością płatności elektronicznej;
– dodano możliwość podania odczytu o takiej samej wartości co poprzedni;
– wprowadzono zmiany w sposobie prezentacji zgód marketingowych;
– dodano nowe zapisy w historii zmian;
– wprowadzono szereg poprawek graficznych.

App Information of mBOK PGNiG

App Name mBOK PGNiG
Package Name com.pgnig_bok
Version 1.1.20
Rating ( 3687 )
Size 16.2 MB
Requirement Android 4.3+
Updated 2018-10-25
Installs 100,000+
Developer

Tags: ,