Mobilní eKonto Raiffeisenbank 3.0.3 APK

Mobilní eKonto Raiffeisenbank 3.0.3 APK

Description of Mobilní eKonto Raiffeisenbank

Nové Mobilní eKonto je bankovní aplikace Raiffeisenbank pro jednoduchou a bezpečnou správu Vašich financí.

Aplikace je zabezpečena unikátním certifikačním prostředkem Smartphone electronic key, který zajistí naprosto bezpečný a navíc pohodlný přístup do aplikace a práci v ní. Přihlásit se do aplikace můžete otiskem prstu, transakce pak potvrzujete jednoduše 4-místným S-PINem.
Certifikační prostředek vytvoříte v průběhu aktivace Mobilního eKonta v internetovém bankovnictví.

Díky Mobilnímu eKontu vidíte všechny své produkty přehledně na jednom místě.

V aplikaci Vás čekají tyto novinky:
Nový moderní design
Jednotná a jednoduchá navigace napříč celou aplikací usnadňující práci s bankovními produkty
Prezentace všech produktů na hlavní stránce včetně spotřebitelských úvěrů, hypoték nebo debetních karet
Nejčastější akce přímo z hlavní stránky
Tlačítko pro platbu na spodní liště odkudkoli z aplikace
Graficky znázorněný přehled posledních pohybů na účtu

Využijte nové funkčnosti a vychytávky Mobilního eKonta:
Možnost zasílání informačních zpráv formou „Oznámení do aplikace“ (Push notifikace)
Fulltextové vyhledávání v historii pohybů
Možnost vyvolání nabídky různých typů plateb přidržením tlačítka pro platbu
Načítání QR kódu přímo z obrázku nebo PDF souboru přes funkci sdílení
Možnost skrytí citlivých dat na hlavní stránce (v Nastavení jako „Rozmazání zůstatků“)

Aplikace je určena pro telefony a tablety s verzí Androidu 4.4 a vyšší.

Více informací naleznete na https://www.rb.cz/osobni/ucty/sluzby-k-uctum/nove-mobilni-bankovnictvi nebo kontaktujte naši infolinku 800 900 900.
The new Mobile eKonto is the bank application of Raiffeisenbank for simple and safe management of your finances.

The application is secured by a unique Smartphone electronic key certification tool that ensures absolutely safe and convenient access to and use of the application. You can sign in to the application by fingerprinting, and then confirm the transaction with a 4-digit S-PIN.
You create the certification tool during the activation of Mobile eKonta in Internet banking.

Thanks to Mobile eContent you can see all your products in one place.

The following news is waiting for you:
New modern design
Unique and easy navigation across applications to help you work with bank products
Presentation of all products on the main page including consumer loans, mortgages or debit cards
The most common action right from the main page
Payment button on the bottom bar from anywhere in the app
A graphical overview of recent account movements

Take advantage of the new features and features of Mobile eKonta:
Possible to send information messages in the form of “Notification to Application” (Push Notification)
Fulltext search in motion history
Possibility to call up different types of payments by holding down the payment button
Loading QR code directly from image or PDF file via sharing feature
Possibility to hide sensitive data on the main page (in Settings as “Balance Balance”)

The app is for phones and tablets running Android 4.4 or higher.

For more information, please visit https://www.rb.cz/sobni/ucty/sluzby-k-uctum/nove-mobilni-bankovnictvi or contact our Infoline 800 900 900.
V nové verzi Vám přinášíme drobná vylepšení a opravy chyb.
Líbí se vám naše aplikace? Ohodnoťte ji prosím, Váš názor nás zajímá.

App Information of Mobilní eKonto Raiffeisenbank

App Name Mobilní eKonto Raiffeisenbank
Package Name cz.rb.app.smartphonebanking
Version 3.0.3
Rating ( 3509 )
Size 18.4 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2019-01-15
Installs 100,000+
Category Apps, Finance

Tags: ,