Description of Seznam.cz

Prohlížeč od Seznamu je chytrý a jednoduše se ovládá. Upozorní na nové e-maily. Jedním klepnutím přeloží jednotlivá slova i celé stránky. Je sladěný na všech zařízeních. Svá hesla, záložky i nastavení najdete na počítači, tabletu i telefonu. Články i videa si můžete nechat na později. Počkají na vás na Seznamu. Svůj účet si navíc můžete zabezpečit pomocí dvoufázového ověření. Každé přihlášení tak máte vždy pod kontrolou ze svého telefonu.
Browser from the list is smart and easy to use. Highlights of the new e-mails. One click to translate single words and whole pages. It is matched to all devices. Your passwords, bookmarks, and settings found on a computer, tablet, and phone. Articles and videos can be left for later. They’ll meet you on the list. Your account you can additionally secured with two-step verification. Each login so you’re always in control of your phone.
Verze 6.1.1:
• Oprava chyby, která mohla způsobit nenačtení stránky

Verze 6.1.0:
• Třídění historie prohlížení do kategorií
• Přidána možnost hledání v panelu historie
• Našeptávání ve formulářích
• Drobná vylepšení, opravy menších chyb

Verze 6.0.4:
• Opravy chyb

Verze 6.0.3:
• Přidáno kontextové menu pro funkci synchronizace panelů
• Pokud panel nemá žádnou historii, stisknutí tlačítka zpět přepne aplikaci na pozadí
• Přihlášení do aplikace přihlásí i na homepage

App Information of Seznam.cz

App Name Seznam.cz
Package Name cz.seznam.sbrowser
Version 6.1.1
Rating ( 51693 )
Size 12.5 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2019-02-04
Installs 1,000,000+
Developer

Tags: ,